Iskola előkészítő

Nagymozgásból indított mozgásfejlesztés
Grafomotoros és finommanipuláció fejlesztés

5-7 éves korig zajlik le az agyféltekék összehangolt mozgásáért felelős agyi struktúrák kiépülése, myelinizációja. Az iskola előkészítő foglalkozásokon ezt a kiépülési folyamatot használjuk ki. Az agyi területekre küldött információk (kinesztetikus, szenzoros, vesztibuláris) segítik a külső információk integrálódását a magasabb agyi területeken, ennek köszönhetően fogja a gyermek aktívan használni minden területről kapott információkat, amik úgymond „összeérnek”. Folyamatos tanulási interakciók közben a gyermek gondolkodási folyamatai, viselkedése, mozgáskombinációk folyamatos alakulása megerősítődnek, gátlódnak illetve kioldódnak. A rögződő minták által, fejlődik a személyiség, magatartás, grafikai érzék, logika és kombinációs készség, tájékozódó képesség, kreativitás. Mindezek a hatások rendelik el, hogy a gyermek mennyire pozitívan indul neki az iskolás létnek, a tanuláshoz való viszony minőségét.

Grafomotorium az írásmozgást jelenti. Finommozgások fejlesztése egy nagy halmaz, amibe a finommozgás-koordináció, rajz-íráskészség,  kar-kézizom kondíció, ujjpercek mozgásvezérlése, keresztmodalitások (látás, hallás, tapintás, bőrérzékelés ) fejlesztése, mindemellett pszichés területek fejlesztése, kisebbségi érzés, traumatikus élmények, magas követelményrendszerből adódó szorongás  leküzdése tartozik.

A foglalkozások célja, kognitív tudásanyag (iskolára való felkészülés ismeretanyaga) bevezetésével:

 • tapintás, látás, hallás együttes aktív használatának birtoklása
 • szenzoros rendszerből kapott információ reprodukálása (grafesztézia, homokrajz, szappanban való ábárzolás…)
 • ábrázolás fejlesztése
 • megfelelő ritmusú, nyomatékú, koordinált, differenciált, folyamatos vonalvezetés
 • pontos, ritmusos vonalkapcsolás
 • agyféltekék összehangolt működésében szerepet játszó keresztmozgások önálló kivitelezésének tanulása
 • megfelelő erősségű koordinált formaalakítás elsajátítása
 • helyes, személyre szabott ceruzafogás kialakítása (speciális eszköz bevonása)

 

Zavar jeleit észlelheti a szülő, ha gyermekén a következő jegyeket veszi észre:

 • tájékozódás problémája
 • ügyetlenség
 • nem mer, nem akar, nem szeret rajzolni
 • aprólékos részletes kézmozgást igénylő játékban nem vesz részt(gyöngy, gombolás, zipzár)
 • türelmetlen
 • szólításra ritkán reagál
 • több kérés, feladat esetén nem tud egyszerre mindre koncentrálni, észben tartani
 • nem szeret labdázni
 • jobb, bal kialakulatlan
 • lendületesen fut, nem tud lefékezni
 • ceruzafogás nem megszokott
 • kézmozgásait nem tudja tudatosan vezérelni
 • gyenge kéz