Grafomotoros és finommanipuláció fejlesztés

Grafomotorium az írásmozgást jelenti. Finommozgások fejlesztése egy nagy halmaz, amibe a finommozgás-koordináció, rajz-íráskészség,  kar-kézizom kondíció, ujjpercek mozgásvezérlése, keresztmodalitások (látás, hallás, tapintás, bőrérzékelés ) fejlesztése, mindemellett pszichés területek fejlesztése, kisebbségi érzés, traumatikus élmények, magas követelményrendszerből adódó szorongás  leküzdése tartozik.

A foglalkozások célja, kognitív tudásanyag (iskolára való felkészülés ismeretanyaga, személyre szabott kognitív terápiás ismeretanyag) bevezetésével:

  • tapintás, látás, hallás együttes aktív használatának birtoklása
  • szenzoros rendszerből kapott információ reprodukálása (grafesztézia, homokrajz, szappanban való ábárzolás…)
  • ábrázolás fejlesztése
  • megfelelő ritmusú, nyomatékú, koordinált, differenciált, folyamatos vonalvezetés
  • pontos, ritmusos vonalkapcsolás
  • agyféltekék összehangolt működésében szerepet játszó keresztmozgások önálló kivitelezésének tanulása
  • megfelelő erősségű koordinált formaalakítás elsajátítása
  • helyes, személyre szabott ceruzafogás kialakítása (speciális eszköz bevonása)